Badestamp
  Hagestue
  Lysthus
   
 
Har du spørsmål om veilederen, kan du kontakte oss.
 
 

Bygge et lite kraftverk? Les mer om dette i energidelen

   
 


Delmål
og indikatorer
for bærekraftig hytteutvikling

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Denne hytteveilederen henvender seg til grunneiere, kommuner, utbyggere, planleggere, næringsliv og regionale myndigheter. Alle aktører har ansvar for å få til en hytteutvikling som ivaretar miljøet på en best mulig måte, samtidig som målene om lokal næringsutvikling ivaretas.

Denne veilederen er en revidering og oppdatering av tidligere hytteveileder som ble til i et samarbeid mellom grunneiere, næringsliv, kommunene, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Bærekraftig hytteutvikling i Buskerud har stått sentralt i arbeidet med hytteveilederen og hva dette innebærer for de ulike partene. Definisjonen som er brukt er:

Bærekraftig hytteutvikling i Buskerud skal bidra til å fremme lokal verdiskaping og bosetting. Den skal bygge på langsiktig arealforvaltning og ivareta viktige natur-, miljø- og kulturverdier i fylket.

Det skal benyttes miljøvennlige og robuste utbyggingsløsninger, med en realistisk økonomisk forankring. Lokal byggeskikk og særpreg skal være bærende elementer.

Har du behov for raskt finansiering til et prosjekt som skal ivareta lokale byggeskikker kan du søke om et lån du kan motta uten sikkerhet her.

Målsettingen er at så vel natur- og kulturmiljø som økonomiske verdier ivaretas for fremtidige generasjoner.

Det er også laget et sett av indikatorer for bærekraftige og robuste løsninger.

Veilederen er delt opp i tre hoveddeler; areal, næring og energi. Veilederen omfatter ikke alle mulige tema eller områder som en utbygger, planlegger eller saksbehandler står overfor, men er ment som en hjelp og veilder i å utvikle hytter og fritidshus i en bære kraftig retning.

Forøvrig vil vi anbefale en nettside som setter sterkt fokus på det privatøkonomiske og som kommer med mange forslag til hvordan man håndterer en personlig bruk av penger. Dette kan være nyttig å ha med seg i hytteprosjektet.

 

 
 
Last ned
 
Last ned
Trykkvalitet
 
Last ned
Trykkvalitet
 
Last ned
Trykkvalitet